Yoga och rehabträning

Rehabilitering ämnar att återställa så mycket av ens tidigare användning av kroppen som möjligt och kan gå till på många olika sätt. Och medan du alltid bör följa rekommendationerna för din rehabträning är det aldrig fel att fråga om du också kan göra annat vid sidan av.

Yoga är något som ofta kan vara hjälpsamt vid rehabträning och fråga gärna din fysioterapeut eller liknande expert om det kan vara bra för dig. Bor du i någon av landets storstäder har du ofta bättre möjlighet till mer privatvård som kan hjälpa med rehab av olika typer.

Yoga har en väldigt central plats där fysisk och mental träning möts för att skapa en samspel. Det är till exempel väldigt vanligt att yoga lektioner inkluderar meditation, mindfulness eller liknande övningar. Och dessa övningar görs ofta före eller efter mer fysiskt krävande övningar. Men fokusen och de mentala fakulteterna uppmanas även vid de fysiska momenten. De fungerar som ett sätt att centrera både kropp och sinne i ett moment.

Denna fokus på det mentala är något som ofta kan vara hjälpsamt för personer som genomgår rehab. Det kan minska den upplevda stress och oron som ofta kommer tillsammans med fysiska skador. Och med rätt mentalitet är det alltid enklare att ta sig an uppgiften att hela kroppen så gott det bara går.

Kroppen blir bättre och bättre på att göra saker vi gör ofta. Och desamma gäller våra sinnen. Detta är förstås både på gott och ont, vilket är varför vi alltid bör fokusera på det goda och faktiskt göra gott.