Ordet Yoga betyder förening av kropp sinne och själ och är skrivet på sanskrit. Yogan har funnits i 2500 till 3500 år och har sitt ursprung i Indusdalen i Indien. Yoga är en kraftfull men enkel metod för att förbättra hälsan och välbefinnandet.

Yoga idag finns i många olika former och grenar. Några av dem är karmayoga, rajayoga, kundaliniyoga, hatha yoga och medicinsk yoga. Kundaliniyogan är nog den vanligaste yogaformen i Sverige och från den härstammar även den medicinska yogan. Det medicinska yogan har sitt fokus på andningsövningar, meditation och vila. I Sverige har den medicinska yogan forskats på mycket och man har funnit att den kan sänka högt blodtryck och stabilisera ett högt blodsocker hos diabetiker. I yogan utförs olika kroppsövningar, asana. Utövaren strävar efter att skapa balans mellan dessa och olika andningstekniker, pranayama, och meditaion, dhyana. Hatha yogans mest kända former är asthanga och viyasa yoga.

I yogan strävar man efter att hitta balans mellan sinne, kropp och själ. Yogan passar för alla människor, gammal som ung, vig som stel. Det viktiga med yoga, dess ursprungliga syfte, är medvetenhet. Man ska lära sig att lyssna inåt, lyssna till sin kropp och sitt sinne. Genom att skapa sig medvetenhet kan man lära sig att känna sina spänningar och blockeringar och lära sig att lösa upp dessa. På detta sätt kan människan lära sig att uppnå sin fulla potential. Yogi Bhajan, mästare i Kundaliniyoga har uttryckt det så här:

– Kunskap blir till verklig visdom först när du upplever det, med ditt hjärta och med hela din varelse, först när det blir en del av din personliga upplevelse.