Yoga

Vardagliga gifter som påverkar din hälsa

Vardagen är fylld av gifter som kan påverka din hälsa. De kan vara gömda i mat, kläder eller dåliga vanor. Här listar vi några som kan vara bra att hålla reda på, samt några passande alternativ.

Arsenik

gul gasmaskDetta grundämnet har länge varit känt som farligt och vi möter det vanligtvis i brunnsvatten. Arsenik orsakar många olika hälsoproblem och kan dels framkalla både diabetes och cancer. Oftast så brukar halterna vara mycket låga men det är ändå rekommenderat att kontrollera värdena om man har en privat brunn.

Något som det har larmats om nyligen är halterna av arsenik i risprodukter som är betydligt högre än vad många förväntat sig. För de allra flesta är detta ingen större fara men för barn där halterna kan vara höga i förhållande till deras kroppsvikt är det bästa att vara försiktig.

Även cigarettrök visar spår av att innehålla arsenik. Något som för oss in på nästa ämne.

Tobak

Även om nikotin är den största verksamma komponenten i tobak så finns det tusentals andra ämnen där många är är väldigt giftiga. Dessa ämnen bildas dels då papper och växterna förbränns men även själva produktionen lämnar många spår efter sig. Bekämpningsmedel som använts när tobaken odlats kan till exempel finnas kvar i produkterna i ditt cigarettpaket eller snusförpackning.

Även nikotin är farligt men det är fortfarande många gånger bättre att använda nikotinprodukter för att sluta röka då det kan vara till stor hjälp. Plåster och tuggummin har nu funnits förhållandevis länge på marknaden men det som på senare tid har blivit mest populärt är utan tvekan E-cigaretterna.

Dessa används precis som cigaretter men använder istället för tobak en vätska med nikotin som hettas upp och förångas. Detta gör att man kan bearbeta med psykiska beroendet på ett helt annat sätt genom att helt enkelt trappa ner på nikotinhalten allt eftersom utan att offra sina rutiner. En av de större svenska återförsäljarna är SmokeSmart som säljer många olika varianter av e-cigaretter med blandade smaker och nikotinmängder.

Akrylamid

I början av 00-talet var det mycket skriverier i tidningar om de höga halterna av akrylamid i chips, något som än idag är ett problem. Sanningen är dock att det inte bara är chips som har höga halter av giftet. För de allra flesta människorna så är den största smittkällan nämligen en annan, kaffet.

Även om man inte kan eller bör undvika alla produkter som kan innehålla ämnet så kan det vara bra att vara medveten om var gifterna finns så att man kan skapa en bra och balanserad diet.