Yoga

Olika former av Yoga

Yoga är en livsstil som funnits i flera tusen år. Många ställer sig frågan om Yoga är en religion, på den frågan skulle jag svara nej. Yogan är ett verktyg för människan att skapa balans mellan sitt sinne, sin kropp och sin själ. I Sverige börjar de flesta med Yoga antingen av anledningen att de är stela och har värk i sin muskulatur på grund av stillasittande arbete, eller av att de är stressade och behöver ett verktyg för att kunna slappna av och komma i balans. Det finns idag många olika former av Yoga och det kan ibland vara svårt för nybörjaren att veta vilken man ska välja.

Olika Yogaformer

Hatha Yogan

meditationHatha Yogan är en av de vanligaste Yogaformerna i Sverige och det är många som väljer den Yogaformen. Ordet ”Hatha” står för sol och måne. Yogaformen är alltså en sammanslagning av dessa två element. Betoningen i Hatha Yoga är Asanas (kroppspositioner), Pranayama (andning) och Dhyana (meditation). Hatha Yogan är en av Yogans stora huvudgrenar och det är många andra yogaformer som härstammar från den. Hathayogans huvudsyfte är att öka kroppsmedvetenheten, koncentrationen, energinivåerna i kroppen samt välbefinnandet.

Bikram Yoga

En Yogaform som gjort stor framgång i bland annat USA, som har sitt ursprung från Hatha Yogan är Bikram Yoga. Denna Yogaform ska utövas i ett rum med 40 grader Celsius vilket gör att det krävs speciella lokaler att utöva den. Denna Yogaform är ganska hård och syftet är att träningen i värme ska öka kroppens flexibilitet samt avgifta och stabilisera den.

Astanga Yoga

Astanga Yoga är en Yogaform som passar personer som är relativt tränade och aktiva. Yogaformen är väldigt fysisk och man jobbar mycket med andningsövningar, kroppslås och olika serier av kroppsställningar. Syftet med denna Yogaform är att hård träning ger bra välbefinnande och rena muskler, leder och organ. Astanga Yogan används även den för att skapa en balans i sinnet, kroppen och själen.

Medicinsk Yoga

En Yogaform som det forskats mycket om i Sverige, bland annat på Karolinska Universitetet är Medicinsk Yoga. Denna Yogaform är mycket lugn och stort fokus ligger på avslappning och meditation. Medicinsk Yoga har visat sig göra stora positiva effekter på Diabetes, högt blodtryck och olika ledsjukdomar.